Ny velferdspolitikk i Venstre

Siden sist landsmøte har Venstre hatt et Velferdsutvalg som sammen rundt et bord har arbeidet for å skape en nyutvikling og videreutvikling av Venstres velferdspolitikk. Med i utvalget har Maria Serafia Fjellstad fra Harstad Venstre vært. Nå er rapporten fra utvalget sendt rundt på høring rundtforbi i vårt langstrakte land.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Per A. Thorbjørnsen, Stavanger, Rogaland

Foto: Tone Staven

Per A. Torbjørnsen fra Stavanger ledet utvalget. – Det er knapt et land i verden som bruker så mye helsekroner per innbygger som Norge. Vi er blant de landene som har de beste behandlingsresultatene på en rekke sykdommer. Vi har i stor grad et likeverdig tilbud over hele landet. Dette utgangspunktet må vi ikke glemme: Vårt helsesystem er noe av det beste som finnes, sier han.

Utvalget sender i disse dager ut et langt dokument til behandling på partiets lokal- og fylkeslagsårsmøter, som spenner i innhold fra sykehusstruktur og samhandlingsreform til forebyggende helsearbeid og debatten om offentlige og private tjenestetilbydere. Historisk har Venstre stått solid forankret i utviklingen av velferdsstaten. Det er all grunn til å tilrive oss både eierforhold igjen og igjen bli en viktig premissleverandør; noe utvalget håper rapporten kan bidra til.

Les mer om rapporten her

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**