Folkevalgte 2011-15

Porsgrunn Venstre har for perioden 2011-2015 følgende folkevalgte; 3 representanter i bystyret og 1 representant i formannsskapet og i administrasjonsutvalget. Vi har 1 fast medlem i ett hovedutvalg (BUK), og vararepresentanter i to hovedutvalg; Plan- og kommunal og Utvalg for helse og omsorg.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Bystyrerepresentanter:
Siren Johnsen
Åge Frisak
Kristin Clemmensen

Leder for bystyregruppa:
Åge Frisak

Vararepresentanter til bystyret:
Morten Vinnstad
Per Solli
Bjørn Erik Kristiansen
Siren Cathrine Johnsen
Ane Larsdatter Hobæk Ose
Erik Solli-Tangen

Formannskapet:
Siren Johnsen

Vararepresentanter:
Åge Frisak
Endre Løwe fra Miljøpartiet de grønne
Kristin Klemmensen

Administrasjonsutvalget:
Siren Johnsen

Hovedutvalgene

Utvalg for barn, unge og kultur:
Kristin Clemmensen

Vararepresentanter:
Vidar Oterkiil
Siren Cathrine Johnsen
Jim Bråthen-Johnsen

Plan og kommunalteknikk:

Vararepresentanter:
Åge Frisak — 1. vara for BNP
Morten Vinnstad — 1. vara for Miljøpartiet de grønne

Utvalg for helse og omsorg:

Vararepresentant:
Pierrete Bola — 2. vara for BNP

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**