Møtekalender for våren 2012

Her er oversikten over møteaktivitetene for Frogner Venstres medlems- og styremøter; bydelsutvalgsmøtene i Bydel Frogner; møter i bydelsutvalgets underkomiteer MIBU og HUSK; bystyremøtene og møtene for Venstres bystyregruppe.
Møtene er åpen for alle – velkommen!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Her er oversikten:

JANUAR Aktivitet Sted

Mandag 16/1 17.00 Styremøte i Frogner Venstre Litteraturhuset
18.00 Årsmøte i Frogner Venstre Litteraturhuset
Mandag 23/1 16.30 Gruppemøte i Rådhuset Stranger rommet
Tirsdag 24/1 18.00 MIBU-møte Sommerrogata
18.00 HUSK-møte Sommerrogata
Onsdag 25/1 15.00 Bystyremøte Bystyresalen
Mandag 30/1 17.00 Styremøte i Frogner Venstre Sommerrogata
Tirsdag 31|1 18.00 BU-møte Sommerrogata

FEBRUAR
Mandag 13/2 16.30 Gruppemøte i Rådhuset Stranger rommet
Onsdag 15/2 15.00 Bystyremøte Bystyresalen
Mandag 20/2 17.00 Styremøte i Frogner Venstre Sommerrogata
Tirsdag 21/2 18.00 MIBU-møte Sommerrogata
18.00 HUSK-møte Sommerrogata
Tirsdag 28/2 BU-møte Sommerrogata

MARS
Mandag 19/3 17.00 Styremøte i Frogner Venstre Sommerrogata
Tirsdag 20/3 18.00 MIBU-møte Sommerrogata
18.00 HUSK-møte Sommerrogata
Mandag 26/3 16.30 Gruppemøte i Rådhuset Stranger rommet
Tirsdag 27/3 18.00 BU-møte Sommerrogata
Onsdag 28/3 15.00 Bystyremøte Bystyresalen

APRIL
Mandag 16/4 17.00 Styremøte i Frogner Venstre Sommerrogata
Tirsdag 17/4 18.00 MIBU-møte Sommerrogata
18.00 HUSK-møte Sommerrogata
Mandag 23/4 16.30 Gruppemøte i Rådhuset Stranger rommet
Onsdag 25/4 15.00 Bystyremøte Bystyresalen

MAI
Mandag 14/5 17.00 Styremøte i Frogner Venstre Sommerrogata
Tirsdag 15/5 18.00 MIBU-møte Sommerrogata
18.00 HUSK-møte Sommerrogata
Mandag 21/5 16.30 Gruppemøte i Rådhuset stranger rommet
Onsdag 23/5 15.00 Bystyremøte Bystyresalen

JUNI
Mandag 4/6 16.30 Gruppemøte i Rådhuset Stranger rommet
18.00 Styremøte i Frogner Venstre Stranger rommet
Tirsdag 5/6 18.00 MIBU-møte Sommerrogata
18.00 HUSK-møte Sommerrogata
Onsdag 6/6 10.00 Bystyremøte — heldagsmøte — årsoppgjør 2011 Bystyresalen
Mandag 11/6 16.30 Gruppemøte i Rådhuset Stranger rommet
Tirsdag 12/6 18.00 BU-møte Sommerrogata
Onsdag 13/6 12.00 Bystyremøte — heldagsmøte Bystyresalen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**