Venstre vil øke satsingen på biogassanlegg

Venstre foreslår å øke investeringsstøtten til biogassanlegg i Norge. Dette gjelder både store industrianlegg og små gårdsbaserte anlegg. Forslaget kom i forbindelse med Venstres klimamelding som ble lansert i desember 2011. For tiden planlegges Norges største biogassatsning på Fiborgtangen på Skogn og i 2010 ble det bevilget penger fra Regionalt Næringsfond til Ytterøy Energi SA for å se på mulighetene for biogassanlegg på Ytterøy.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Biogass er en gass som produseres gjennom nedbryting av organisk materiale, f.eks. i myrer, deponier eller gjødselhauger. Biogass kan blant annet utvinnes fra gjødsel eventuelt i kombinasjon med annet organiske materiale (avfall). Bygging av gårdsbaserte biogassanlegg er de siste 20 år blitt mer vanlig i mange vestlige land som for eksempel Tyskland, Østerrike og Danmark. Les mer om biogass på Wikipedia.

Venstres biogassatsning

Biologi, kjemi, forskning

Foto: Microsoft

Biogassanlegg basert på husdyrgjødsel og særlig små gårdsbaserte anlegg er per i dag ikke bedriftsøkonomisk lønnsomt. Likevel er det viktig å få bygd slike anlegg for å redusere klimagassutslipp fra jordbruket. Vi må derfor øke investeringsstøtten til bygging av biogassanlegg, både store industrianlegg med innblanding av våtorganisk avfall, og mindre gårdsbaserte biogassanlegg. Industrielle anlegg med innblanding av husdyrgjødsel bør også få investeringsstøtte til lagertanker og infrastruktur på gårdene som skal levere husdyrgjødsel til anleggene. Økt investeringsstøtte bør gjennomføres og samordnes med Enovas og Innovasjon Norges eksisterende støtteordninger. Les mer i Venstres klimamelding.

Biogass i Levanger

Karl Meinert Buchholdt

Foto: Fotograf Hattrem

Trønderavisa skriver 5. januar 2012 at selskapene Biokraft AS og Fiborgtangen Vekst AS har god framdrift i sine planer for det som kan bli Norges største biogassatsing, på Skogn. I 2010 bevilget Innherred samkommune 100 000 kroner til Ytterøy Energi SA for blant annet å se på mulighetene til produksjon av biogass basert på husdyrgjødsel på Ytterøy. -Dette viser at det er muligheter for å skape mange nye grønne arbeidsplasser også i Levanger, sier Venstres lokallagsleder Karl M. Buchholdt. Han viser til at Venstres forslag gir spennende muligheter i hele kommunen til grønn næringsutvikling både i stor og liten skala.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**