Interpellasjon – Åpenhet

For Venstres del er åpenhet et viktig demokratisk poeng. Kommunen er til for innbyggerne, og innbyggerne skal ha anledning til å kontrollere styret. Det er også et selvstendig poeng at kommunens systemer skal være enkle og tilgjengelige for innbyggeren, og at nettsidene skal yte innbyggeren enkel og god hjelp.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


INTERPELLASJON
til kommunestyremøtet 14.12.11

Ordfører,

Det vises til undersøkelsen Åpenhetsindeksen 2011, utført av Norsk Presseforbunds Offentlighetsutvalg og referert på Norsk Journalistlags hjemmesider .

Undersøkelsen viser at kommunen får følgende score:
1. Postjournal på Internett 2/2 poeng
2. Søkefunksjon i nettjournalen 1/1 poeng
3. Informasjon om offentlighetsloven 0/3 poeng
4. Klikkbare møtedokumenter 1/1 poeng
5. Kontaktopplysninger til politikere 2/2 poeng
6. Ytringsfrihet 0/1 poeng
7. Reglementsfestet taushetsplikt bak lukkede dører 0/1 poeng
8. Hovedregel om åpne dører i kontrollutvalg 0/1 poeng
9. Klikkbare dokumenter som ikke er unntatt fra innsyn 0/1 poeng
10. Antall dager brukt for å behandle innsynskrav 3/5 poeng

Til sammen får Rælingen kommune 9/18 mulige poeng. Dette viser et betydelig potensiale for forbedring. Mange av disse forbedringene kan gjøres med små grep og uten store kostnader.

For Venstres del er åpenhet et viktig demokratisk poeng. Kommunen er til for innbyggerne, og innbyggerne skal ha anledning til å kontrollere styret. Det er også et selvstendig poeng at kommunens systemer skal være enkle og tilgjengelige for innbyggeren, og at nettsidene skal yte innbyggeren enkel og god hjelp. Åpenhet og tilgjengelighet vil også virke positivt inn på kommunens omdømme.

Spørsmål til ordføreren:
Vil ordføreren ta initiativ til å forbedre kommunens resultater på indikatorene på Åpenhetsindeksen 2011, slik at åpenheten bedres og kommunens score økes neste år?

Fjerdingby, 24.11.11
Chriss Madsen (V)

Forslag til vedtak:
Kommunestyret går inn for en gjennomgang av kommunens rutiner og nettpraksis i henhold til resultatene i Åpenhetsindeksen 2011.

http://www.nj.no/filestore/penhet-Resultaterlandsoversikt.pdf og http://www.nj.no/filestore/penhetsindeksen2011.pdf.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**