Årsmøte for Tønsberg Venstre

Tid: Onsdag 25. januar 2012, kl. 19.00. Sted: Peppes Pizza, Tønsberg, det røde rom, 2. Etg. Servering av kaffe. Gratis pizza til alle deltagere etter det formelle programmet – velkommen!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Saksliste
1. Åpning og konstituering
2. Godkjennelse av innkalling og saksliste
3. Godkjennelse av dagsorden/program for møtet
4. Årsmelding
5. Regnskap
6. Budsjett for 2012
7. Kontingent for påfølgende år
8. Politiske uttalelser/resolusjoner
9. Valg av delegater med varautsendinger til fylkeslagets årsmøte
10. Orientering fra bystyregruppa
11. Valg av lokallagsstyre.
12. Valg av VO-utvalg
13. Valg av revisor
14. Valg av lokal valgkomite
15. Eventuelt/politisk debatt

Nødvendige dokumenter blir lagt frem på årsmøtet. Innkalling sendes medlemmer i papirform.

Resolusjoner* sendes [email protected] på forhånd, eller medbringes i kopiert tilstand.
*En resolusjon er en fellesuttalelse. En resolusjon skal si noe om hva en organisasjon skal mene, og si noe om hva organisasjonen skal mene utad om en politisk sak. Finn eksempler på resolusjoner ved å søke på www.venstre.no

Årsmøtet følges av sosialt samvær, med gratis pizza og en uforpliktende idemyldring: Hvem er vi – og hva vil vi. (fra ca 20.30) Delta på et eller begge møter. VELKOMMEN!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**