Invitasjon til årsmøte i Søndre Land Venstre

2011 har vært et begivenhetsrikt, og historisk år, for Søndre Land Venstre. Venstre opplever økt medlemsoppsluttning og et godt valgresultat gav 2 kommunestyrerepresentanter etter lokalvalget.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


INNKALLING TIL ÅRSMØTE I SØNDRE LAND VENSTRE

Tid: Torsdag 26. januar kl. 19.00

Sted: Formannskapssalen i Rådhuset

Saker:

Åpning og konstituering
Godkjennelse av innkalling og saksliste
Årsmelding
Regnskap
Budsjett for det nye året (eventuelt gi styret fullmakt)
Kontingent
Politiske uttalelser (forslag til uttalelser settes til 7 dager før årsmøtet)
Valg av utsendinger til fylkeslagets årsmøte
Valg av lokallagsstyre
Valg av revisor
Valg av valgkomite

Velkommen!

For styret i Søndre Land Venstre

Terje Brenner

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**