Vil ha flere tomter i Gottås boligfelt

Venstres Karl M. Buchholdt spør ordfører Robert Svarva hva han vil gjøre for å få på plass flere byggeklare tomter i Gottås boligfelt på Ronglan. Han tar opp saken i formannskapet 11. januar.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Karl Meinert Buchholdt

Foto: Fotograf Hattrem

I følge Trønderavisa 30. november 2011 gjenstår det kun to byggeklare boligtomter i Gottås boligfelt på Ronglan. Feltet har store tomtereserver og ytterligere 70 tomter er regulert til boligformål.

-Å tiltrekke seg nye innbyggere blir stadig viktigere for en kommunes utvikling, byggeklare tomter og fornuftige tomtepriser er nødvendig for å få til dette, sier Buchholdt. Dette forutsetter at vi har rikelig med byggeklare tomter rundt omkring i kommunen. Det må også være en forutsetning at kommunen er i stand til å vise hva kommunen har å tilby som pris på tomtene og størrelse på dem, skriver Buchholdt i begrunnelsen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**