BU-gruppemøte og Styremøte

Mandag 30. januar kl 19-21

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Sted: Persia Classic — Restaurant & Grill House
Griniveien 10, 0756 Oslo "Midt i Røa-krysset"

Innkalling til BU-gruppemøte kl 19:
Drøfting av sakene som skal opp i BU torsdag 2. februar
BU-sakskart

Etter BU-gruppemøtet ca kl 20: styremøte i Vestre Aker Venstre

Saksliste:
2012/01 – Godkjenning innkalling og saksliste
2012/02 – Årsmøte Oslo Venstre
– Politiske uttalelser
2012/03 en orientering og diskusjon om status Gullleråsen stasjon
2012/04 Bingo
2012/05 Eventuelt

Gi gjerne beskjed til Hans Kristian Voldstad om du kommer

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**