Kirsten Middelthon er død

Kirsten Middelthon, Boganes, døde 28. desember, 83 år gammel. Kristen Middethon var represenstant for Venstre i bystyret i perioden 1987 til 1991. Kirsten var levende opptatt av alt som hadde å gjøre med Stavanger historie å gjøre og hvordan byen skulle ta vare på sine kulturminner.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


-Hun har betydd uendelig mye for Stavanger by, opptatt som hun har vært av verneverdig bygninger, nottørker, kunst, parker, trær, dyr og mennesker, sier Venstres gruppeleder Per Thorbjørnsen. -Hun har et langt politisk liv bak seg og har vært levende opptatt av byen sin. Takk til Tulla for alt hun utrettet for byen!

Venstre lyser fred over Kirsten Middethons minne!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**