Lovlig norsk!

I dag er det lystog i Harstad for å markere ett års dagen siden Maria Amelie ble arrestert. Maria Serafia Fjellstad hadde i anledning dette følgende avisinnlegg i dagens avis.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Det var via facebook at jeg, høsten 2010, fikk snurten i boka “Ulovlig norsk”. Som tidligere Trondheimsstudent var det en ekstra dimensjon at vi mange ganger hadde krysset stier. Jeg, Maria Serafia, med min enkle hverdag; norsk pass og alle rettigheter, en bekymringsløs tilværelse fylt med en god porsjon studentengasjement. Maria Amelie; som til tross for motgang, manglende rettigheter, manglende framtidsutsikter — maktet å velge utdanning, og midt i det — en god porsjon studentengasjement. Boka engasjerte.

Det er idag ett år siden Maria Amelie ble arrestert utenfor Nansenskolen. Dobbeltmoralen ble med det ekstra pinlig synlig når vi Nansenåret stolt mintes Nansenpasset, samtidig som regjering, departement og innvandringsmyndigheter forvaltet regelverket så strengt som de bare maktet. Verdighet og humanisme virket som ukjente begreper. Året som trillet videre brakte oss til 22.juli; og begrepene ble hentet fram, tørket støv av, og løftet høyt som et allemannseie. Verdighet. Humanisme.

Som mor er jeg særskilt bekymret for de mange barna som lever ulovlig i Norge. Barn som selv ikke har tatt valg og hatt valg, og som likevel sitter maktesløse igjen. Barnas beste bør være et grunnleggende hensyn når man vurderer opphold på humanitært grunnlag, langt framfor innvandringsregulerende hensyn.

Som lege er jeg særskilt bekymret for de manglende rettighetene papirløse har til helsehjelp her i landet. De av oss med størst belastning, størst risiko for og dermed stor forekomst av psykisk sykdom får ikke hjelp. Grelle eksempler om skyhøye regninger for fødsel er med på å sette både mor og barns liv i fare. Vi kan ikke la dette gå upåaktet hen.

Her, sammen med oss, lever opptil 18 000 side ved side med oss, men helt uten de rettighetene, privilegiene og mulighetene vi opplever som selvsagte. Å kunne ha en jobb, å kunne betale skatt, å kunne delta på det lokale idrettslaget — det er alle virksomme tiltak mot psykisk sykdom, svart arbeid, kriminalitet og menneskehandel. Hva skiller oss fra dem? Vi er født med en norsk sølvskje i hånda. Ingen mennesker er ulovlige. Det er på tide at også norske myndigheter åpner øynene for dette enkle, liberale, faktum. Harstad SV har tatt initiativ til et lystog i kveld, og Venstre er glad for å kunne støtte opp om initiativet. Vi krever mer humanitet for de papirløse.

Maria Serafia Fjellstad
Kommunestyremedlem for Harstad Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**