Ønsker lokal løsning for næringsutvikling

Os, Tolga, Tynset, Rendalen og Alvdal kommuner vil bruke tid internt og mot eget næringsliv for å hente inn synspunkter på hvordan næringsutviklingsarbeidet best kan drives videre etter konkursen i Fjellregionen Næringshage. For Alvdals del kan det aktualisere en egen næringsservice knyttet opp mot Storsteigen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Varaordfører Ola Eggset Varaordfører Ola Eggset (V) vil ha lokal løsning for arbeidet med næringsutvikling. Foto:Ivar Thoresen

Varaordfører Ola Eggset Varaordfører Ola Eggset (V) vil ha lokal løsning for arbeidet med næringsutvikling. Foto:Ivar Thoresen
Foto: Alvdal Midt i Væla

—Konkursen underbygger Alvdal Venstres kritiske innstilling til Næringsservice de senere år. Vi har gjentatte ganger rettet søkelyset mot Næringsservice, både hva gjelder deres engasjement som faginstans, bl.a i forbindelse med vårt sentrumsplanarbeid, foruten førstelinjetjenesten mot næringslivet, sier varaordfører Ola Eggset (V) i en kommentar.
 —Begge deler har etter vårt skjønn fungert for dårlig, eller ikke fungert i det hele tatt. I forbindelse med budsjettarbeid og overføring av kommunale midler til Næringsservice, har det imidlertid alltid vært et bredt politisk flertall for å opprettholde ordningen.
Bruke tid

Halfdan Hegtun

Halfdan Hegtun

Da politikerne i Alvdal i høst fikk saken om fornyet støtte til den interkommunale næringsserviceordningen, lanserte Venstre en lokal løsning knyttet opp mot Storsteigen, men fikk ikke flertall for sitt forslag.
 Med konkursen i Næringshagen blir det omkamp.
 — Vi må nå ta oss tid til å finne en løsning alle kan være tjent med, ikke minst næringsdrivende og gründere i Alvdal. I mellomtiden må vi sørge for at de som trenger bistand, får den hjelpa de trenger, sier Alvdals varaordføre Ola Eggset.
 —Det er særdeles viktig at næringslivet sjøl nå kommer på banen og tilkjennegir sitt syn på organiseringen av framtidig næringsarbeid.
Interkommunalt

Fylkesårsmøte2008

Foto: A.Hovstø

Ordførerne i samarbeidskommunene deler ikke uten videre Alvdal Venstres syn. I pressemeldingen etter et møte om saken torsdag, heter det blant annet:
 —Næringsutvikling er et viktig og prioritert arbeid som skal sikre utvikling og vekst i vår region. Os, Tolga, Tynset, Rendalen og Alvdal kommuner vil bruke tiden fremover for finne fram til en hensiktsmessig organisering av dette arbeidet. Kommunene vil bruke tid internt og mot eget næringsliv for å hente inn synspunkter på hvordan dette arbeidet best kan drives videre.

Alvdal Midt i Væla / AHo

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**