Årsmøte i Haugesund Venstre

Årsmøtet i Haugesund Venstre avholdes torsdag 26. januar

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Det blir med dette kalt inn til årsmøte i Haugesund Venstre

Dato: torsdag 26. januar
Tid: Klokken 18.00
Sted: Haugesund Venstres kontor – Strandgaten 41

Foreløpig saksliste:

1. Godkjenning av innkalling og saksliste
2. Valg av møteleder, referent og 2 personer til å undertegne årsmøteprotokoll
3. Godkjenning av styrets årsmelding
4. Godkjenning av regnskap
5. Fastsetting av medlemskontingent for 2013
6. Budsjett for 2012
7. Valg av leder, styremedlemmer og varamedlemmer , utsendinger til fylkesårsmøtet i Rogaland Venstre og revisor
8. Politiske uttalelser

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må meldes til styret ved leder Tore Nilsen innen mandag 23. januar.

mvh
Tore Nilsen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**