INVITASJON ÅRSMØTE HARSTAD VENSTRE

Harstad Venstre innkaller med dette til Årsmøte lørdag 21.januar 2012 kl 12-15 i Rådhusets kantine

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Harstad Venstre innkaller med dette til Årsmøte lørdag 21.januar 2012 kl 12-15 i Rådhusets kantine

Årsmøtet vil bestå av generelle årsmøtesaker, gruppemøte framfor førstkommende kommunestyremøte, samt et miniseminar om skole.

Foreløpig saksliste:

1. Velkommen v/leder Kent Åke Jensen
2. Miniseminar: “Framtida begynner i klasserommet”. Innledninger, og deretter politisk samtale/debatt.
a. Maria Serafia Fjellstad: “Venstre og læreren”
b. Anne-Helen Madsen/Kari Krøtø: “Kvalitet i skolen — sett fra et lærerperspektiv”
c. “Strukturendring i Harstadskolen — Agendarapporten” ; innleder ikke klar
3. Politiske uttalelser v/Maria Serafia Fjellstad
4. Årsmelding 2011 v/leder Kent Åke Jensen
5. Regnskap 2011 v/styremedlem Torill Bille
6. Valg av styre v/valgkomiteen
7. Utsendinger til fylkesårsmøtet Troms Venstre 2012
8. Møteplan 2012 v/gruppeleder Maria Serafia Fjellstad
9. Gruppemøte i forkant av kommunestyremøte 26.januar 2012

Alle er hjertelig velkommen! Enkel servering og kaffe.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**