Stortingspolitikere fra Mørebenken møtte lokalpolitikere fra Kristiansund

Mange sentrale saker ble presentert da lokalpolitikere fra Kristiansund fredag fikk møte stortingsrepresentanter for Møre og Romsdal. Blant møtedeltagerne var Venstres Ragnhild Helseth og Pål Farstad. Farstad møtte som leder av Næringsutvalget. Stortingspolitikerne Else-May Botten (Ap), Mette Hanekamhaug (FrP), Tove-Lise Torve (Ap) og Rigmor Andersen Eide (KrF) fikk mye stoff å ta med seg tilbake til Oslo.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Møte Mørebenken. Samhandlingsreformen

Foto: RH

Tema var blant flere Samhandlingsreformen, interkommunalt samarbeid, kulturhus, samferdsel, høyere utdanning, næringspolitikk med vekt på marine næringer. Møte ble holdt i Petrosenteret med ordfører Per Kristian Øyen som møteleder. Gruppeledere og leder for Næringsutvalget var blant deltagerne. Innledere var Helge Carlsen (kommunalsjef helse), Mons Ottnes (leder Orkidè), Lene Hatmosøe Hoem (varaordfører), Åsmund Kristoffersen (Nordmøre Næringsråd), Ellen Engdal (Kom Vekst) og Jan-Erik Strøm (Norges Råfisklag).

Venstre benyttet anledningen til å kommentere sykehusspørsmålets betydning i Samhandlingsreformen, viktigheten av å etablere Høgskoleutdanning i Kristiansund, spørsmålet om kommunestørrelse for å ivareta krav til kvalitet på tjenestene, behovet for økte bevilgninger på statsbudsjettet til Operaen i Kristiansund, og ønske om at også Kristiansund Kirke Kunst Kulturakademi og-festival kommer inn på statsbudsjettet.

Mørebenken januar 2012

Foto: RH

Møte MørebenkenEigunn Støve Sætran og Ragnhild Helseth

Foto: PF

Møte Mørebenken. Pål farstad og Jan-Erik Strøm

Foto: RH

MMøte Mørebenken. Slide

Foto: RH

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**