Vår tidligere varaordfører, Eyvind Sundsvold, ønsker disse løsningene for en levende by

I dagens Harstad tidende kommer også et annet Venstre-medlem i Harstad med et innlegg for Veipakke Harstad

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


“Det er uforståelig at de to fremste miljøpartietne Venstre og SV i Harstad har stemt mot veipakken for Harstad. Det er nesten like uforståelig at sentrumspartiene Venstre, KrF og Sp ikke ser framtidas løsninger.

Gårsdagens løsninger
Veipakken innebærer det viktigste miljøpolitiske tiltak i regionen på lang tid, ikke minst med hensyn til trafikksikkerhet. Det er også det viktigste samferdselspolitiske tiltak i regionen siden bruene mellom øyene (bompengefinansiert) og Evenes flyplass ble bygd.

Det er altså snakk om framtidas løsninger. Vi må ha evne til å se 30-40-50 år fram i tid og være på forskudd med de utfordringer som kommer. Motstanderne synes å være fornøyde med gårsdagens løsninger som vi har i dag. Og så å være fornøyd med at det kommer enkelte rundkjøringer her og der med usikker finansiering.

Levende by
Det er uholdbart. Vi kan ikke bare analysere situasjonen i dag, og ta til takke med det. Vi må sette saken inn i framtidas perspektiv og den utvikling som vil komme med hensyn til volum på trafikk og trafikksikkerhetstiltak. Det nytter ikke å være opptatt av dagens situasjon. Vi må ha klare vyer framover i et 30-50-årsperspektiv.

Trafikk ut av sentrum (tunnel) vil gi en levende by framover. At vi nærmest vil få en bymur som vil stenge folk ute fra sentrum, slik motstanderne hevder, er gammeldags tenking og tro. Sjøl i bilens hjemland USA finnes det flust med bompengestasjoner. Og folk strømmer inn og ut av bysentra der for jobb og rekreasjon (sosiale aktiviteter).

Inn i tidsmaskinen
Det er våre barn og barnebarns framtid vi må ha i bakhodet når vi skal tenke framover på trafikale utfordringer. Og det må vi gjøre i denne saken. Det er derfor gledelig med initiativet fra foreldre og besteforeldre som har dette som utgangspunkt. Dette håper jeg vil snu opinionsstemningen i befolkningen.

Den kompakte majoritet er kanskje ikke så kompakt når folk ser at gårsdagens trafikkløsninger ikke er noen løsning for barnebarnas framtid. Den kompakte majoraitet har fått dominere debatten for mye.

Det er på tide at sentrumspartiene Venstre, Sp og KrF kommer sammen, går i seg sjøl og setter seg inn i en tidsmaskin 40 år fram i tid og der ser hvilke løsninger morgendagens trafikkmønster bø rha. Det samme bør SV. Det bør skje i dag, ikke når større trafikale problemer oppstår i framtida.

Venstre bør i såfall kunne møte sine kjernevelgere med god samvittighet ved neste korsvei.”

Innlegg_HT

Foto: Eyvind Sundsvold

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**