Politikere som rir to hester

Gjennomføring av Bypakke Bodø vil få stor innvirkning på hverdagslivet til alle Bodøværinger. De fleste må betale bompenger for å benytte bil, og antall gratis parkeringsplasser i sentrum skal reduseres vesentlig. Til gjengjeld skal det bli bedre og lettere å reise kollektivt, og det skal også bli mer bekvemt å sykle eller gå.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Bilen blir ikke lenger det selvfølgelige, og nærmest enerådende, fremkomstmiddel. Man vil vurdere hva som er det

Mann som sykler med buss i bakgrunnen

mest hensiktsmessige og billigste alternativet. Bilbruken vil bli redusert. Hvor meget vil være avhengig av hva det vil koste å benytte buss/jernbane kontra utgifter til bompenger og kjøp/leie av parkeringsplass. Kollektivtrafikkens ruteopplegg og frekvens vil også spille inn. I bypakken er det redegjort for beløpet som skal benyttes til kollektivtrafikk, gang — og sykkelveier. Dette kunne vært vesentlig større dersom Bodø hadde kommet med i statens belønningsordning for byer som satser på alternativene til biltransport.

Årsaken til dette er at Bodø ved å bygge ut rv. 80, også vil tilrettelegge for økt bilbruk. Det er dette som er å ri to hester. Resultatet er at Bodø kommune går glipp av årlige millionbeløp til kollektivtrafikk, gang- og sykkelveier. Når tiltakene for å redusere biltrafikken gjennomføres, vil det ikke være kapasitetsproblemer på rv. 80.

Med dette som bakgrunn burde flere protestere mot motorveiprosjektet. Det er et formidabelt ansvar noen politikerne har påtatt seg da de vedtok å følge Statens vegvesens anbefaling om å bygge 4 felts motorvei mellom Hunstad og sentrum. Vegvesenets anbefaling bygget på en trafikkvekst som ikke vil finne sted. Det er Bodøs befolkningen som må betale regningen på 1.4 milliarder for en unødvendig motorvei. Dette har vi ikke råd til.

Terje Cruickshank
Gruppeleder Bodø Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**