Strategisk Næringsplan for Horten

Strategisk Næringsplan 2007-2011 skal rulleres denne våren. Hva er oppnådd? Hva nå?

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Per Bruun-Lie2

Hortens strategiske næringsplan skal rulleres våren 2012. Utgangspunktet er næringsplanen for 2009-2011 som skal finnes på kommunens nettside. Denne planen var utarbeidet etter en bred prosess i samspill med næringslivet og omfattet fire områder:

1)Næringsvennlige Horten
2)Kommunikasjon og infrastruktur
3)Høgskolen i Vestfold som verdensledende innen mikroteknologi
4)Helhetlig næringsutvikling.

På hvert område lister planen opp en rekke aktiviteter som skal gjennomføres. Konkrete mål om hva man skulle oppnå med de ulike aktiviteter finnes imidlertid ikke. Det er en stor svakhet. Uansett må dette etterprøves — hva er status? Før man starter opp arbeidet med ny plan, må man se på hva som er oppnådd opp mot de forventninger om resultater man satte seg i 2007.

Kommunen og næringslivet ved Næringsforeningen bør nå hver for seg gjøre en slik analyse og presentere dette som utgangspunkt for at man nå skal lage en næringsplan for 2011-2015. Disse dokumenter bør foreligge til det kommunestyremøte som skal behandle saken denne våren.

Utgangspunktet for fremtiden er at vårt næringsliv har krevende utfordringer, ofte i tøff internasjonal konkurranse. Tilgang på kompetanse blir stadig viktigere, arealer må tilrettelegges, samspillet med kommunen må være effektivt. På den annen side må vi ha et næringsliv som møter innbyggernes behov for jobber. En dialog om dette har med næringslivets samfunnsansvar å gjøre. Til sist må næringslivet også bli engasjert deltager i prosjektet «Drømmen om Horten».

Horten Venstre vil være en positiv bidragsyter og pådriver for utvikling av det næringsliv Horten vil trenge, og det næringslivet i Horten vil trenge.

Per Bruun-Lie
Horten Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**