Årsmøte tirsdag 24.januar

Alvdal Venstre avholder årsmøte 24. januar på Huldra. Leder i Hedmark Venstre, Erik Ringnes, innleder til debatt om helsereformen og om næringsutvikling i Fjellregionen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


I tillegg til diskusjonene blir det vanlige årsmøtesaker:

1. Godkjenning av innkalling og sakliste
2. Valg av møteleder og sekretær
3. Årsmelding for 2011 fra styret (v/leder)
4. Årsmelding for 2011 fra kommunestyregruppa (v/gruppeleder)
5. Regnskap 2011 (v/kasserer)
6. Kontingent og budsjett for 2011 (v/kasserer)
7. Valg av styremedlemmer, leder, revisor og valgkomite (v/valgkomiteen)
8. Valg av 2 utsendinger til fylkesårsmøtet
9. Innkomne saker

Frasigelse av verv meddeles valgkomiteens leder Ola Eggset (476 88 279) innen 17. januar. Saker til punkt 9 meddeles styret v/Anders Wahl (414 48 740) innen 17. januar.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**