Bør bli lettere å leie ut

Det bør bli lettere å leie ut en del av egen bolig, og kommunene må få større mulighet til å gi dispensasjoner fra firkantede krav, mener Venstre som tar saken opp i Stortinget. mener det må bli enklere å leie ut del av egen bolig i tilfeller hvor utleier selv bor i samme hus og hvor mindre enn halvparten av boarealet i huset blir leid ut. Slik regelverket for slik utleie fremstår i dag er det urimelig komplisert og firkantet, og bidrar heller ikke til å løse boligmangelen i mange av landets byer.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Gamle Stavanger trehus

Foto: SL

Venstres stortingsrepresentanter, Trine Skei Grande og Borghild Tenden, reiser saken om ulovlige leiligheter i Stortinget. De ber regjeringen igangsette en gjennomgang av forskriftene til plan- og bygningsloven, med sikte på å gjøre det enklere å leie ut en del av egen bolig og å øke det kommunale handlingsrommet i forbindelse med godkjenning av slike utleieenheter.

Venstres Helge Solum Larsen som leder av Kommunalstyret for byutvikling i Stavanger, har en rekke saker på bordet der regelverket hidrer fornuftig utleieenheter. I Stavanger kan det være opp mot 1700 enheter som ikke tilfredsstiller kravene. 250 har allerede fått brev fra kommunen. —Stavanger kan ikke risikere å miste mange utleieboliger, sier Solum Larsen. Les mer her >>
Mange av kravene er nødvendige og fornuftige. Dette gjelder for eksempel krav til brannsikkerhet, og minstekrav til rømningsveier og sanitære fasiliteter. — En del av de andre kravene er det mindre forståelig at må gjelde i absolutt alle deler av en bolig, sier Helge Solum Larsen. — Vi må ha såpass tillit til folk at de kan vurdere selv om de vil inngå en leiekontrakt uten alle fasiliteter. Leietakerne vet selv best hva som er alternativet.

Les også i Aftenbladet, her >>

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**