Britt Giske Andersen innstilt som direktevalgt landsstyremedlem

Valgkomiteen i Venstre har lagt frem sin innstilling til nytt sentral- og landsstyre i partiet for de neste to årene. Som direktevalgt medlem til landsstyret er Britt Giske Andersen fra Giske innstilt. Møre og Romsdal er svært glad for at Britt gis denne muligheten for å drive politikk i Venstre i en slik sentral posisjon.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Det gode valgresultatet ved fylkestingsvalget 2011 har vært et viktig premiss for den posisjon Møre og Romsdal Venstre nå er foreslått til i landsstyret.

Til direktevalgt varalandsstyremedlem er Ragnhild Helseth fra Kristiansund innstilt på 9.plass.

Hele innstillingen:

Ledelse:
Leder: Trine Skei Grande (Oslo)
1. nestleder: Helge Solum Larsen (Rogaland)
2. nestleder: Ola Elvestuen (Oslo)

Sentralstyret: Medlemmer:
Guri Melby (Sør-Trøndelag)
Mona Haugland Hellesnes (Hordaland)
Hans Antonsen (Aust-Agder)
Arne Ivar Mikalsen (Nordland)

Direktevalgte landsstyremedlemmer; varamedlemmer til sentralstyret:
1.vara Abid Q. Raja (Akershus)
2.vara: Rebekka Borsch (Buskerud)
3.vara: Alfred Bjørlo (Sogn og Fjordane)
4.vara: Trine Noodt (Finnmark)

Direktevalgte landsstyremedlemmer:
Britt Giske Andersen (Møre og Romsdal)
Per Magnus Finnanger Sandsmark (Østfold)
Eva Kvelland (Vest-Agder)
Odd Einar Dørum (Oslo)

Direktevalgte varalandsstyremedlemmer:
1. vara: Inger Noer (Hedmark)
2. vara: Jonas Stein Eilertsen (Troms)
3. vara: Andre N. Skjelstad (Nord-Trøndelag)
4. vara: Eivind Brenna (Oppland)
5. vara: Julie Andersland (Hordaland)
6. vara: Torgeir Fossli (Telemark)
7. vara: Ina Roll Spinnangr (Sør-Trøndelag)
8. vara: Kåre Pettersen (Vestfold)
9. vara: Ragnhild Helseth (Møre og Romsdal)
10. vara: Vigdis Tonning (Sogn og Fjordane)
11. vara: Naomi Ichihara Røkkum (Oslo)
12. vara: Kjell M. Veivåg (Oslo)

Valgkomitèens leder har vært Line M. Rustad.

Det endelige valget skjer på Venstres landsmøte på Fornebu 13.-15. april.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**