Ikke gruppemøte 17. januar

Det blir ikke gruppemøte i forkant av det felles formannskapsmøtet på Savalen 19. januar. Nytt gruppemøte blir mandag 23. januar.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Gruppemøtene avholdes også i år på møterommet “Kammerset” i Dalegga. På grunn av ekstraordinært formannskapsmøte 25. januar og på grunn av årsmøtet 24. flyttes gruppemøtet fram til mandag.

To viktige saker skal opp til behandling – samhandlingsreformen og økonomiplanen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**