Møteplan 2012

Møteplanen for 2012 har oversikt over medlemsmøte og gruppemøte. Desse møta er lagt opp etter møteplanen i Gol kommune.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Møtetid: Måndag kl 19.00-21.00 på Gol kommunehus, rom 142
Måndagar i møteveka: Medlemsmøte/styremøte
Måndagar før kommunestyret: Gruppemøte/styremøte

Møtedatoar
06.feb Medlemsmøte/styremøte UKL/UNN/Formannskap
20.feb Gruppemøte/styremøte Kommunestyret
05.mar Medlemsmøte/styremøte UKL/UNN/Formannskap
19.mar Gruppemøte/styremøte Kommunestyret
23.apr Medlemsmøte/styremøte UKL/UNN/Formannskap
07.mai Gruppemøte/styremøte Kommunestyret
21.mai Medlemsmøte/styremøte UKL/UNN/Formannskap
04.jun Gruppemøte/styremøte Kommunestyret
11.jun Medlemsmøte/styremøte UKL/UNN/Formannskap
26.jun Gruppemøte/styremøte Kommunestyret
27.aug Medlemsmøte/styremøte UKL/UNN/Formannskap
10.sep Gruppemøte/styremøte Kommunestyret
24.sep Medlemsmøte/styremøte UKL/UNN/Formannskap
08.okt Gruppemøte/styremøte Kommunestyret
22.okt Medlemsmøte/styremøte UKL/UNN/Formannskap
29.okt Medlemsmøte/styremøte Budsjett
05.nov Gruppemøte/styremøte Budsjett
12.nov Medlemsmøte/styremøte UKL/UNN/Formannskap
03.des Gruppemøte/styremøte Kommunestyret
17.des

1. Medlemsmøte/styremøte er lagt til måndagar i møteveka, det vil seie måndagar
før møte i UKL, UNN og Formannskapet. Her blir politiske saker som skal opp i utvala drøfta.
Desse møta vert leia av gruppeleiar

2. Gruppemøte/Styremøte er lagt til måndagar før kommunestyret
Her blir organisasjonssaker drøfta og handsama
Saker som skal opp i kommunestyret blir drøfta og kommunestyregruppa drøftar og legg opp
strategi. Desse møte blir leia av lokallagsleiaren.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**