Til innhold
Foto: Hallvor Lilleslett

Sjå framover med Gol Venstre!

Gol Venstre

Gol Venstre er eit lite, men veldrive lokallag. Partiet har vore representert i Gol kommunestyre sidan 1898

Partigruppa er godt representert i kommunale organ i Gol kommune med Jan Kattenberg som medlem i Formannskapet og Helge Feet som medlem Utvalg for natur og næring. Gol Venstre markerer seg godt i lokalpolitikken.