Nes Venstres styre for 2012

Årsmøtet har valgt nytt styre for 2012. Øystein Smidt tok gjenvalg som leder og Åse Birgitte Skjærli som nestleder, men det er også flere nye navn i styret.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


I tillegg til at Øystein Smidt tok gjenvalg som leder, fortsetter også Åse Birgitte Skjærli som nestleder, Hans Østvold som kasserer og Sesselja Bigseth som studieleder og nettansvarlig.

Nye navn i styret er Tom Fidje, som tar over som sekretær, og Alan Nicholson og Stig Løkke-Sørensen, som er valgt inn som styremedlemmer. Roahr Jensen er valgt som varamedlem til styret.

NES VENSTRES STYRE 2012

Leder: Øystein Smidt
Nestleder: Åse Birgitte Skjærli
Kasserer: Hans Østvold
Sekretær: Tom Fidje
Studieleder og nettansvarlig: Sesselja Bigseth
Styremedlemmer: Alan Nicholson og Stig Løkke-Sørensen
Varamedlem: Roahr Jensen

 Øystein Smidt fortsetter som leder, Stig Løkke-Sørensen er nytt styremedlem og Tom Fidje overtar som sekretær. Bildet er fra valgvaken i fjor.

Øystein Smidt fortsetter som leder, Stig Løkke-Sørensen er nytt styremedlem og Tom Fidje overtar som sekretær. Bildet er fra valgvaken i fjor.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**