Velkommen til årsmøtet!

Stange Venstre har sitt årsmøte torsdag 19. januar, klokken 19 til cirka klokken 20, i formannskapssalen i Stange rådhus. Alle medlemmer er velkomne til møtet!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Innkalling til årsmøte i Stange Venstre 2011, 19. januar kl. 19—20.30 i Stange rådhus

Bindende påmelding sendes til [email protected] innen utgangen av 9. januar. Som medlem anses du som en selvsagt deltaker i årsmøte. Vi håper at du kan delta.

Konstituering av møte
• Valg av møteleder
• Valg av sekretær
• Valg av tellekorps
• Valg av redaksjonsnemnd
• Valg av to personer til å skrive under protokollen

1. Årsmelding
Saksdokumentet ettersendes

2. Regnskap
Saksdokumentet ettersendes

3. Fastsettelse av kontingent
Skal kontingenten endres?
Kontingenten er nå på femti kroner i året per medlem.

4. Valg
• Leder
• Nestleder
• Opplæringsansvarlig
• Økonomiansvarlig
• Sekretær
• Fem varamedlemmer
• To revisorer
• Valgkomité

Ett av styremedlemmene skal være WEB/nettverksansvarlig. Saksdokumentet ettersendes

5. Utsendinger til fylkesårsmøtet

6. Innkomne forslag
Venstres forslag til ny helsepolitikk

Alle lokallag er bedt om å drøfte velferd på sine årsmøter

7. Valg av utsendinger til fylkesårsmøtet

Hilsen, for styret,
Ann-Christin Kippersund Willumsen

Klikk her for å komme til forsiden

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**