Årsmøte for Engerdal Venstre

Engerdal Venstre holder årsmøte 19.januar på Femundsvika Gjestestue kl.19.00

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Innkalling til Årsmøte i Engerdal Venstre
Torsdag 19.januar kl.19.00 på
Femundsvika Gjestestue

Sakliste:

1. Valg av møteleder/sekretær
2. Valg av Leder/Styret
3. Årsberetning v/Leder
4. Regnskapet
5. Valg av 2 utsendinger til Fylkesårsmøtet
6. Saker til årsmøtet
7. Kaffe og planlegging av Venstres aktiviteter i det nye året

Saker til årsmøtet må komme innen 15.januar til
Erling- 92441805
Ralf- 47256197

Hjertelig velkummin til en hyggelig Venstre-aften i godt Venstrelag!!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**