Nes Venstre støtter Digitalt Personvern

Nes Venstre støtter foreningen Digitalt Personvern. Det ble avgjort på årsmøtet som ble avholdt 16. januar.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Foreningen Digitalt Personvern har som mål at de prinsipielle spørsmålene som implementeringen av datalagringsdirektivet reiser i en demokratisk rettsstat, får en ordentlig behandling i uavhengige domstoler.

— Vi mener det er riktig å prøve denne avgjørelsen i retten, og årsmøtet har derfor besluttet å støtte foreningen Digitalt Personvern med 50 kroner per betalende medlem, sier Sesselja Bigseth, som også tidligere har gått ut mot datalagringsdirektivet på vegne av Nes Venstre.

I april i fjor sørget et flertall bestående av Arbeiderpartiet og Høyre for at Stortinget vedtok å implementere EUs datalagringsdirektiv i Norge. Datalagringsdirektivet vil tre i kraft 1. juli i år og vil innbære at informasjon om hvem som kommuniserer med hvem, hvor det kommuniseres fra, når det kommuniseres og hvordan det kommuniseres, lagres.

Sesselja Bigseth

— Det er med andre ord snakk om en masselagring av opplysninger om den enkelte borger uten at det foreligger mistanke mot noen om noe som helst, sier Bigseth.

Nes Venstre mener at dette både er en alvorlig inngripen i borgernes rett til privat kommunikasjon, og at man med implementeringen av datalagringsdirektivet trår over en grense og bryter med prinsippet som gjelder i en hver liberal rettsstat om at alle er uskyldige til det motsatte er bevist. Nes Venstre har derfor valgt å gå åpent ut og støtte foreningen Digitalt Personvern.

— Vi oppfordrere alle andre Venstre-lag om å gjøre det samme, og håper også at lokallagene i andre partier velger å følge vårt eksempel, sier Bigseth.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**