Nytt styre i Grorud Venstre

Grorud Venstre holdt årsmøte 17. januar. På årsmøtet ble Lars Olav Fosse valgt til ny leder i Grorud Venstre og Guro Louise Abrahamsen til ny nestleder.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


På årsmøtet i Grorud Venstre 17. januar ble Lars Olav Fosse valgt til ny leder i Grorud Venstre og Guro Louise Abrahamsen til ny nestleder.

Grorud Venstres styre 2012 -2013

Grorud Venstres styre 2012 -2013

Årsmøtet valgte også et nytt styre. Det nye styret består i tillegg til Lars Olav Fosse og Guro Louise Abrahamsen av Leif-Runar Forsth, Anne Christine Bjørnstad og Ole Andreas Sjømoen.

Les sak i Akers Avis Groruddalen: Lederskifte i Grorud Venstre.

Lars Olav Fosse overtar som leder etter Jon Julius Sandal som har ledet lokallaget siden 2009. Sandal fortsetter som gruppeleder for Venstre i Bydelsutvalget (BU).

– At jeg overtar ledervervet mens Jon Julius blir frontfigur i lokalpolitikken er en optimal løsning. Da får vi utnyttet ressursene bedre samtidig med at vi får en god koordinering mellom BU-gruppa og lokallagsstyret, sier Fosse.

Avtroppende leder Jon Julius Sandal er meget fornøyd med utviklingen i lokallaget den tiden han har vært leder.

– Grorud Venstre er i vekst og vi har fått mange nye og aktive medlemmer de siste to årene. Jeg mener det er viktig å spre verv og posisjoner på flere hender, og nå som jeg representerer Venstre i BU er det godt å vite at vi har mange dyktige folk i lokallaget som både vil og kan påta seg ulike verv i Venstre, sier Sandal.

Årsmøtet fikk besøk av bystyrerepresentant og leder av Byutviklingskomiteen Espen Ophaug, som fortalte om noen av de sentrale byutviklingssakene for Groruddalen i årene fremover.

– Det var ikke tilfeldig at nestleder i Byutviklingskomitéen Espen Ophaug ble invitert på årsmøtet. Dette er et saksfelt som vil være veldig viktig for oss i bydelen fremover. Vi i Venstre vil fortsette vårt engasjement for å legge ned Huken pukkverk, men også å få til en utvikling rundt Grorud senter og redusert trafikkbelastning gjennom bydelen, sier Fosse, som også representerer Venstre i Byutvikling og miljøkomiteen (BMK) i bydelen.

Fosse ønsker å bygge videre på det arbeidet som er blitt gjort i Grorud Venstre de siste årene.

– Det er en hovedmålsetting å øke antall medlemmer. Vi hadde en solid økning på rundt 20 prosent i fjor, og den trenden vil vi jobbe for å fortsette i år.

– I et år som ikke er valgår, er det viktig å få til aktivitet for medlemmer og andre interesserte likevel. Jeg satser på å arrangere ett åpent møte i halvåret her i bydelen med aktuelle politiske saker, sier Fosse.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**