Bedre digitalt personvern

De av oss som tråler internett daglig, kunne ikke unngå å legge merke til at flere store nettsider var sensurert på onsdag.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Selvsensureringen av blant annet Wikipedia og Google er en del av protesten mot SOPA (Stop Online Piraty Act) og PIPA (Protect IP Act) som er forslag fra den amerikanske underholdningsindustrien, som kongressen i USA nå vurderer. Mange mener at SOPA og PIPA kan ødelegge internett slik vi kjenner det i dag. Saken handler om sensur og personvern. Amerikanske politikere vil hindre deg i å besøke nettsider som de mener strider mot åndsverksloven og i følge forslagsteksten er det ikke mye som skal til for at en side blir blokkert. SOPA og PIPA vil i aller høyeste grad påvirke norske nettsurfere, blant annet vår daglige dose av Facebook, Twitter, YouTube etc. Forslagene vil gjøre nettsurfingen vår mindre trygg på grunn av potensiell tukling med registreringer og domenenavn. Årsaken til at jeg skriver dette innlegget er at høringsfristen på ny åndsverkslov i Norge gikk ut i september 2011. Den nye loven er i følge advokat Jon Wessel-Aas SOPA-light. Forslaget fra kulturminister Anniken Huitfeldt åpner for registrering av IP adresser, uten noen som helst form for konsesjon, som er knyttet til krenkelser av opphavsretten, og blokkering av sider som gjør innhold i strid med opphavsretten tilgjengelig. Så hvem bestemmer om en nettside krenker opphavsretten? Underholdningsindustrien? Medietilsynet? Domstolen? Medietilsynet vil ikke ha en slik rolle, de sier selv: “Medietilsynet har som overordnet mål å fremme ytringsfrihet. En oppgave om å pålegge stenging eller sletting av nettsider har et annet formål, og det er en fare for at en slik oppgave i større grad vil kunne rokke ved de overordnede mål tilsynet styreretter”. Tiltak som svekker ytringsfriheten og personvernet er Venstre mot. Venstre stemte mot Datalagringsdirektivet, og vil stemme mot SOPA og PIPA-likende lover i Norge. Venstre vil ha bedre digitalt personvern.

Gøran Rasmussen Åland
leder Vestvågøy Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**