Invitasjon til Venstreskolen trinn 1

I førekant av fylkesårsmøte på Sand vil det bli arrangert Venstreskolen trinn 1. Det er ein føresetnad at det blir nok påmeldte.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Venstreskolen 2, Telemark

Foto: Tonje Løwer Gurholt

Av praktiske omsyn går invitasjonen fyrst og fremst ut til medlemmene i indre Ryfylke + Tysvær, men medlemmer i andre deler av Rogaland er sjølvsagt også hjarteleg velkomne!

Venstreskolen er eit skoleringstilbod i 4 trinn, og trinn 1 er eit introduksjonskurs til Venstre for nye medlemmer og for medlemmer som ønskjer å bli meir aktive.
Kurset tar for seg Venstres historie og organisatoriske oppbygning, Venstres ideologi og dei viktigaste sakene og korleis du kan bidra til å utvikle Venstres politikk.
Kurset er gratis.

Stad: Ryfylke Fjordhotel, Sand
Tid: laurdag 4.februar kl.09.00 – 13.00

Interesserte bes melde seg til:
Nina Østebø – mobil 90 99 63 24 eller
e-post: [email protected]

INNAN FREDAG 27.JANUAR

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**