Markering av et viktig kulturarbeid

Rogaland Krigshistoriske Museum og Flyhistorisk Museum Sola er konsolidert med Jærmuseet fra januar 2012. Avtaler mellom partene signeres idag. Dette samarbeid danner grunnlaget for en videre styrking av museumstilbudet i kommunen vår.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Solabuen kan med rette være stolte av de to museene vi idag skal fremheve når avtalen mellom partene signeres i Sola Kulturhus senere idag. Et styrket samarbeid med Jærmuseet vil kunne bidra til økte besøkstall, gode synergieffekter og kanskje også til at kunnskap om våre museumstilbud spres videre ut og tiltrekker seg nye grupper besøkende.

Venstre støtter helhjertet det arbeid som ligger bak konsolideringen, men vil også fremheve den innsats frivillige legger ned for å opprettholde og videreutvikle utstillingene som fremvises både hos Rogaland Krigshistoriske museum, samt på Flyhistorisk Museum Sola.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**