– Nordlandsbanens forlengelse til Lofoten,Vesterålen, Troms og Finnmark

Uttalelse fra årsmøtet i Bodø Venstre: Nordnorge-linjen hvis realisert, vil representere den raskeste og mest miljøvennlige transportkorridoren mellom den sørlige og den nordlige landsdelen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Årsmøte uttalelse fra Bodø Venstre, til fylkesårsmøtene i Nordland, Troms og Finnmark for håp om en felles uttalelse fra alle tre fylkesårsmøtene mot landsmøtet til Venstre og Venstres stortingsvalgprogram 2013-2017

– Nordlandsbanens forlengelse til Lofoten,Vesterålen, Troms og Finnmark

“Nordnorge-linjen hvis realisert, vil representere den raskeste og mest miljøvennlige transportkorridoren mellom den sørlige og den nordlige landsdelen.”

m/s Tege

m/s Tege
Foto: Tollpost Globe

Transportkonseptet med skipet M/S “Tege” har i over 25 år forlenget Nordlandsbanen meget effektivt sjøveien til Lofoten, Vesterålen, Troms, Finnmark med seilinger til/fra Bodø tre ganger i uken. Konseptet, som har vært driftet av samlasteren Tollpost Globe og skipseieren Chriship, har vært unikt og har vært en suksess. Dette har ikke bare medført at Bodø er landsdelens største containerhavn, men faktisk også Norges nest største containerhavn for innenlandsk transport.

Kontrakten for driften går mot avslutning i 2013/2014, og skipet M/S “Tege” er modent for å erstattes av et moderne og mer energieffektivt skip. Tollpost Globe har gjort det klart at de alene ikke ønsker å ta det store investeringsløftet som et nytt skip representerer. De ønsker at et fremtidig transportkonsept skal være åpen for alle transportører. Dvs. et konsept likt det som jernbaneselskapet CargoNet har, hvor deres kunder er transportører og hvor transportørenes kunder igjen er bedrifter eller personer.

Landsdelsutvalget for Nord-Norge og Nord-Trøndelag (LU) har i samarbeid med Nordland fylkeskommune og Bodø havn KF tatt initiativet til en studie av mulighetene for å kunne utvide og videreføre en transportløsning for Nord-Norge basert på transport på Nordlandsbanen og sjøfrakt videre nordover til Troms og Finnmark.
Målet med prosjektet har vært å avklare forutsetninger for å kunne videreføre og modernisere det nåværende transportkonseptet med skipet M/S “Tege”. I prosjektet har konseptutviklingsgruppen vært en sentral premissgiver. Denne har bestått av Tollpost Globe, DB Schenker, Bring, CargoNet, Jernbaneverket, rederiet Chriship og Tromsø Havn i tillegg til prosjektgruppen bestående av LU, Nordland fylkeskommune og Bodø havn.

Hovedkonklusjonene i rapporten er at Nordnorge-linjen er:
Bedriftsøkonomisk lønnsomt, gitt visse forutsetninger
Videreføring av “Tege”/Nordnorge-linjen er meget viktig for Nordlandsbanen
Viktig for Nordnorge mht. å ha to hovedkorridorer for godsfremføring fra Oslo både rent konkurransemessig (positivt for kundene å ha flere korridorer og velge mellom) og driftsmessig (f.eks. ved ras eller kapasistetsutfordringer). Disse er:
o Bane/sjø over Bodø
o Bane/bil over Narvik
Utfordringen er den økonomiske risikoen forbundet med investering i nytt skip
En stor andel av godset på Nordlandsbanen i dag går videre sjøveien til resten av landsdelen. En fortsatt fremtidig godsfremføring på Nordlandsbanen er i stor grad er avhengig av en sjørute fra Bodø og nordover.

Venstre vil:
Samarbeide med transportører, landsdelens næringsliv og sentrale premissgivere for at Nordnorge-linjen realiseres som den raskeste og mest miljøvennlige transportkorridoren mellom den sørlige og den nordlige landsdelen.

Landsdelsutvalgets rapport

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**