Ny leder i Bodø Venstre

Eli Skintveit ble valgt som leder i Bodø Venstre på årsmøte tirsdag 17.januar 2012. Med seg har hun både nye og gamle styremedlemmer. Lokallaget har ambisjoner om å bli en enda sterkere partiorganisasjon, øke medlemstallet og være synlig i det lokalpolitiske bildet i Bodø.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Eli Skintveit

Eli Skintveit
Foto: Pryd Studio AS

Eli Skintveit er en erfaren Nordlands politikker. Hun har vært leder av Nordland Venstre i 8 år og vært folkevalgt på lokalt og fylkeskommunalt nivå i tilsammen 20 år.

Det er med andre ord en meget erfaren, kunnskapsrik og organisatorisk sterk person lokallaget nå har fått som leder.

Med seg på lag har hun hele bystyregruppen til Venstre inkl vara listen, et aktivt Unge Venstre og et økende antall engasjerte Venstre medlemmer.

Styret i Bodø Venstre:
Til leder for ett år velges Eli Skintveit
Til kasserer for ett år velges Jostein Toftebakk

Styremedlemmer:
Ida Johnsen, tidligere valgt til 2013
Turid Høyersten Holm, velges til 2013 (gjenvalg)
Eli Skintveit, velges til 2014 (ny)
Trond Danielsen, velges til 2014 (ny)
Unge Venstres representant, har fast plass i styret.

Til revisor velges Odd Arne Klefstad

Varamedlemmer:
1.vara Terje Cruickshank, valgt til 2013 (gjenvalg)
2.vara Per Dalhaug, valgt til 2013 (gjenvalg)
3.vara Håvard Olafsen, valgt til 2013 (ny)
4.vara Wiveca Wilhelmsen-Holm, valgt til 2013 (ny)

Styret konstituerer seg selv, 23.januar settes av til konstituerende møte.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**