Nytt styre i Vefsn Venstre

Carola Karl Urvik ble gjenvalgt som leder i Vefsn Venstre på årsmøte onsdag 18.januar 2012. Med seg har hun både nye og gamle styremedlemmer. Lokallaget har ambisjoner om å bli en enda sterkere partiorganisasjon, øke medlemstallet og være synlig i det lokalpolitiske bildet i Vefsn.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Styret Vefsn Venstre

Styret Vefsn Venstre
Foto: Carola K.Urvik

Dette er det nye styret i Vefsn Venstre:
Carola Karl Urvik, leder
Tom Kvitnes
Hugo Raste
Inger Lise Valstad (ny)
Magne Skogly (ny)

Styret konstituerer seg førstkommende mandag, 23.januar 2012 på sitt første styremøte.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**