Skal det bygges bru til Vassøy?

Skal det bli bro til Vassøy? Seks år etter at bystyret vedtok med en stemmes overvekt er broalternativet lagt fram som planprogram. Prosjektet gir en rekke utfordringer i forhold til Stavangers kystlandskap, og representerer store inngrep. Venstre er derfor skeptisk til planene. I kommunalstyret for byutvikling på torsdag sluttet alle partier seg til et forslag om å først behandle saken i bystyregruppene. -Klokt, sier Venstres Helge Solum Larsen. Han mener det er nødvendig å få vite om brualternativet har oppslutning i partiene, før arbeidsressurser skal bindes opp til utredninger og planlegging.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


I 2005 ferdigstilte Statens vegvesen konsekvensutredning for fastlandsforbindelse til Vassøy. Da bystyret behandlet saken samme år ble brualternativet foretrukket foran ferge og tunnel med en stemmes overvekt. De fleste partiene hadde utbrytere, men flertallet ble sikret av KrF, Frp og Ap.
Venstre og Høyre som har styrket seg kraftig i Stavanger siden 2005 stemte i siste votering for tunnel.

Endelig trase for forbindelsen er ikke fastsatt i kommuneplanen og tiltaket berører viktige friluftsområder/natutområder. Regulering av veiforbindelsen krever derfor ny konsekvensutredning.

Hovedutfordringene dette prosjektet reiser, er de inngrepene det medfører i viktige natur- og friluftsområder, spesielt siden det også er krav om god seilingshøyde i området.
En spesiell problemstilling gjelder søndre del av Langøy der det nå er vist hensynssone naturmiljø i kommuneplanen. To av broalternativene berører denne søndre delen. Det at veien "treffer" Langøy, vil også føre til en diskusjon om fastlandsforbindelse for denne øyen. Begge deler vil være konfliktfylt i forhold til vern om friluftsområder/naturmiljø.

Les hele planprogrammet her >>

Nå blir det ny debatt om Vassøybro i Stavanger, før kommunalstyret for byutvikling skal si sitt om planprogrammet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**