Trondheim Venstre ønsker regjeringsskifte

Årsmøtet i Trondheim Venstre går inn for at Venstre skal bidra til regjeringsskifte i 2013. Vesentlige gjennomslag for Venstres politikk må være avgjørende for Venstres deltakelse eller støtte.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Følgende uttalelse ble vedtatt på Trondheim Venstres årsmøte 18. januar:

Venstre ønsker regjeringsskifte

Venstre skal bidra til regjeringsskifte i 2013. I åtte år har vi hatt ei regjering som i for liten grad har satset på miljø, på utdanning og forskning, de svakest stilte i samfunnet, personvern, næringsvirksomhet og på byggingen av nødvendig infrastruktur i Norge. Det vil være avgjørende for Venstre å få ei regjering i Norge som evner å ta tak i disse områdene.

Venstre søker makt for å få gjennomslag for sine løsninger. Vi er i utgangspunktet uavhengig av enhver politisk blokkdannelse. Forhandlingsresultat og politisk gjennomslag for Venstres saker — for klimatiltak, kunnskap, sosialt ansvar, personvern, toleranse, og en sosialliberal økonomisk politikk — er derfor avgjørende for Venstres deltakelse i regjering, eller Venstres støtte til ei regjering vi ikke selv er en del av.

Venstres landsmøte i 2012 må tydeliggjøre en prinsipiell åpning for samarbeid mot enhver partner som er villig til å gi vesentlige gjennomslag for Venstres politikk. Dersom den rødgrønne regjeringa går til gjenvalg, vil det være naturlig for Venstre å søke samarbeid blant opposisjonens partier for å danne grunnlaget for ny regjering.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**