Venstre støtter elevene ved Møllehagen

Venstre står fast på at vi vil opprettholde det ikke-lovpålagte tilbudet ved Møllehagen skolesenter om videregående opplæring til unge med store psykiske problemer. Vi vil derfor stemme mot rådmannens forslag om å legge ned tilbudet ved Møllehagen og opprette et nytt tilbud for disse i Sandnes.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Opplæringsutvalget i Rogaland fylkeskommune skal den 24. januar 2012 behandle et forslag fra rådmannen om å etablere et studiesenter for unge med psykiske lidelser ved Gand videregående skole i Sandnes. Dette senteret skal kunne benyttes periodevis eller permanent for elever med psykiske lidelser som har en elevplass ved en videregående skole.

Jeg kan ikke se at det foreslåtte studiesenteret i Sandnes vil gi et bedre opplæringstilbud til unge med store psykiske problemer enn det Møllehagen skolesenter gir i dag, sier Venstres medlem i opplæringsutvalget, Svein Abrahamsen. Vi ser ingen grunn til å legge ned et velfungerende tilbud for å opprette et nytt tilbud et annet sted. Vi legger her stor vekt på å lytte til elevene og deres foresatte. Disse har sagt klart fra om hvor viktig tilbudet ved Møllehagen er for at elevene skal få fullført videregående.

-Jeg er overrasket over at rådmannen nok en gang kommer med et forslag om å legge ned tilbudet ved Møllehagen, sier Abrahamsen. Fylkestinget vedtok senest ved budsjettbehandlingen før jul at tilbudet ved Møllehagen skal opprettholdes. Fylkestinget ba samtidig rådmannen om en sak om inntakskriterier, men ikke om en ny vurdering av om tilbudet skal videreføres eller ikke.

Rådmannen skaper med sitt forslag usikkerhet hos elever som har et stort behov for trygghet og forutsigbarhet. -Jeg håper derfor nå på ro om tilbudet ved Møllehagen framover, slik at elevene får konsentrere seg om skolearbeidet heller enn å måtte bekymre seg om opplæringstilbudet, sier Abrahamsen.

Vi ser samtidig behov for å få klare inntakskriterier, slik at tilbudet ved Møllehagen skolesenter når de elevene som trenger det mest. Vi vil også be rådmannen om en oversikt over opplæringstilbudet i ulike deler av fylket til unge med store psykiske problemer for å få avklart om disse har et godt tilbud uavhengig hvor de bor.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**