Bodø som kampflybase

Uttalelse fra årsmøtet i Bodø Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Bodø er og må forbli en forsvarsby, og byen kan ivareta interessene til Forsvaret. Bodø hovedflystasjon er en viktig institusjon i Bodø bys historie og næringsliv.

Jagerfly

I spørsmålet om fremtidig basestruktur er det viktig for Bodø Venstre å bidra til en vurdering av alle aspekter ved flyenes nærvær i Bodø — positive som negative. I tillegg til arbeidsplasser og økonomisk gevinst, representerer kampflyene en ulempe som støyforurensere. Bodø Venstre kan leve med dagens støynivå, men kan ikke akseptere at flystøyen økes for byens innbyggere med de uheldige helsemessige konsekvenser dette fører med seg.

Bodø Venstre avventer med å konkludere i spørsmålet om fremtidig lokalisering av kampflyene inntil det foreligger kvalitetssikrede støyberegninger av de nye flyene, i tillegg til dokumentasjon på effekten av foreslåtte tiltak for støyreduksjon.

Årsmøtet i Bodø Venstre 17.januar 2012

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**