Jernbanestasjon i Horten!

Selvfølgelig skal vi også i fremtiden ha en jernbanestasjon i Horten! Det ville vært svært lite fremtidsrettet av JBV å anbefale å ikke legge et stopp til Horten. Uavhenging av diskusjonen om trasévalg bør dette være vårt felles fokus nå.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Nytt og gammelt togmateriell i Tønsberg

Vi ser at når nå jernbanesaken aktualiseres så tas diskusjonen om alternativ plassering opp. Det viktige nå, er imidlertid, at alle som engasjerer seg i diskusjonen om fremtidig jernbanestopp i Horten går sammen om det selvfølgelige som er demonstrere at det i fremtiden vil det være solid passasjergrunnlag fra Horten, Åsgårdstrand og Høgskolen uavhengig av hvilket alternativ man foretrekker.

Hortenområdet står overfor en fremtid med sterk utvikling. Det ville vært svært lite fremtidsrettet i en region med stor vekst å ikke legge et stopp til Horten. Vi har de beste forutsetninger for vekst basert på et kompetanseintensivt næringsliv, en høgskole med tilknyttet næringsmiljø i sterk ekspansjon, en beliggenhet ved ytre Oslofjords smaleste med effektiv kommunikasjon til Østfold, ved sin natur og opplevelsesmuligheter, sin vilje til utvikling og ved at Hortenområdet er et et sted å bo som svært mange vil ønske seg til i årene fremover. Dette vil prosjektet “Drømmen om Horten” forsterke ytterligere.

En byutvikling basert på «J-byen» med Skoppum, Tonsåsen, Borre mv er en spennende arealutviklingsmodell for innbyggervekst. En togstopp i Horten kommune vil således være en lønnsom forretning for Oslofjordregionen, for Horten og for JBV og NSB. La dette bli en felles argumentasjon og det som fokuseres på nå. Det burde alle som ønsker seg en stasjon i Horten enes om.

Per Bruun-Lie2

Per Bruun-Lie
Horten Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**