Nytt fra årsmøtet i Halden Venstre

Halden Venstre har valgt nytt styre og vedtatt uttalelse om medvirkning og lokaldemokrati.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Truls Breda

Foto: Frode Tennebø

Truls Breda ble fredag valgt til ny leder i Halden Venstre. Nestleder/sekretær Sverre Johan Vogt Stang og kasserer Eirin Finnanger tok gjenvalg. De får med seg Frode Tennebø og Inger Olsen som nye styremedlemmer.

Halden Venstre er nå en del av det styrende flertallet og har ett formannskapsmedlem, lederen i Hovedutvalg for Kultur, Idrett og Mangfold, nestledere i Hovedutvalg for Undervisning og Oppvekst og Hovedutvalg for Næringsutvikling. I tillegg har partiet faste medlemmer i Hovedutvalg for Helse og Omsorg, Hovedutvalg for Plan, Miljø og Landbruk, Hovedutvalg for Bygg og Teknisk Drift og Administrasjonsutvalget. Partiet har vært og vil være den klart tydeligste røsten for opprydding i Halden kommune.

Årsmøtet vedtok en uttalelse:
“Medvirkning og lokaldemokrati” der årsmøtet stadfester at disse temaene er viktig for kommunens arbeid med planstrategi der Venstres Geir Helge Sandsmark leder formannskapets styringsgruppe.

Halden Venstre valgte disse delegatene til årsmøtet i Østfold Venstre: Per Magnus Finnanger Sandsmark, Sverre Johan Vogt Stang, Roar Günther Andersen, Mona Johnsen, Trond Johnsen og Inger Olsen. Fylkeslagets årsmøte blir avholdt i Fredrikstad 4.-5.. februar.

For kommentarer:
Truls Breda
M: 952 21 215

Styret i Halden Venstre:
Leder — Truls Breda (ny)
Sekretær/nestleder — Sverre Johan Vogt Stang (gjenvalg)
Kasserer — Eirin Finnanger (gjenvalg)
Styremedlem — Inger Olsen (ny)
Styremedlem — Frode Tennebø (ny)
Varamedlem — Elisabeth Johansen Egeberg (gjenvalg)
Varamedlem — Sohrab Darisiro (ny)
Varamedlem — Roar Günther Andersen (gjenvalg)
Varamedlem — Geir Helge Sandsmark (gjenvalg

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**