Vågen og trasè for ny innfartsvei

Årsmøtet 2012 i Kristiansund Venstre vedtok en politisk uttalelse om Vågen som sier at
Bydelen Vågen med omliggende boligbebyggelse har store kvaliteter med muligheter for å utvikle seg til byens mest spennende strøk. De verdifulle områdene i Vågen må ikke brukes til innfartsvei.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Vågen. Skuter

Foto: rh

Hele uttalelsen:

VÅGEN OG TRASÉ FOR NY INNFARTSVEI

Bydelen Vågen med omliggende boligbebyggelse har store kvaliteter med muligheter for å utvikle seg til byens mest spennende strøk. De verdifulle områdene i Vågen må ikke brukes til innfartsvei!

Venstre vil at Vågen tas vare på som bydel med kystkultursenter, rekreasjonsområde og bomiljø, og ikke bli en trafikkmaskin. Kulturminnevern må ligge til grunn for videre utvikling av Vågen.

Bydelsutvikling må gjøre Vågen til byens nye aktivum med kystkultursenter og boliger. Øvervågen er i dag et samlingssted for både unge og gamle, med museumskafè og skatebane. Potensialet for å videreutvikle området til glede for både ung og gammel er stort.

Kristiansund Venstre mener at trasèen for den planlagte innfartsveien gjennom Kristiansund kommune til sentrum av byen må vurderes lagt gjennom Hagelin.
Det må vurderes å la tunnelen fra Nordlandet og videre under Nordsundet og Goma komme ut i området mellom Atlanten ungdomsskole og bebyggelsen i Balders vei. Innfartsveien knytter seg til veiene til idrettsanleggene, skoler og boligområdene rundt Hagelin og videre til Averøytunnelen, før veien fortsetter inn i fjellet ved Dalabrekka nord for Viadukten i tunnel til Kristiansund sentrum.

Årsmøtet 2012 i Kristiansund Venstre
19.01.12

Ragnhild Helseth
leder

Vågen ny og gammel tid

Foto: rh

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**