Ville miljøsertifisere kommunen

Venstre ville starte opp med miljøsertifisering av kommunens virksomhet. Forslaget fra Venstre kom opp i forbindelse med behandlingen av Levanger kommunes budsjett og økonomiplan for 2012-2015. Venstres forslag var en oppfølging av tidligere budsjettforslag fra partiet, hvor kommunen ikke har funnet rom for å dra i gang en slik ordning.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Lørenskog kommunes elbil

Foto: Lørenskog Venstre (LKF)

Miljøsertifisering gir en rekke fordeler. De fleste sertifiserte virksomheter opplever reduserte driftsutgifter. Stadig flere virksomheter stiller miljøkrav ved innkjøp, og sertifisering kan derfor være et konkurransefortrinn. Miljøsertifisering viser også at virksomheten tar samfunnsansvar.

Gjennom miljøsertifisering blir miljøfokus en integrert del av driften. Både virksomheter og produkter kan sertifiseres, og det finnes en rekke nasjonale og internasjonale ordninger rettet mot ulike typer virksomheter og produkter.

Hvilken løsning som passer best for den enkelte virksomhet avhenger av hva man ønsker å oppnå med sertifiseringen, hva konkurrentene gjør, og hvor mye ressurser virksomheten ønsker å legge ned i en sertifisering. Forslaget ble nedstemt av de andre partiene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**