Årsmøte i Bamble Venstre

Velkommen til årsmøte i Bamble Venstre mandag 30. januar 2012 – kl. 18.00

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Sted:
Møterommet “Langen” på skolekontoret i Bamble Rådhus, Langesund

Årsmøtesaker:
1. Godkjennelse av innkalling
2. Valg av møteleder, referent og to til å skrive under protokollen
3. Årsberetning
4. Regnskap 2011/Budsjett 2012
5. Valg
6. Valg av 4 utsendinger til årsmøte i Telemark Venstre på Høyers
Hotell i Skien lørdag 11. februar kl. 09.30 — 16.30.

På grunn av bevertning, vennligst gi beskjed om du kommer på årsmøtet
innen torsdag 27. januar på e-mail eller SMS til:

[email protected] eller på mobiltlf. 958 41 967

Det er kun de som har betalt medlemskontingent som har stemmerett på
årsmøtet, men sympatisører er også hjertelig velkommen på årsmøtet i
Bamble Venstre med talerett.

Velkommen alle sammen!

Med vennlig hilsen

Knut Magnus (sign.)
leder Bamble Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**