JA TIL VEIPAKKE HARSTAD

Harstad Venstre har hatt en lang vei å gå i Harstads største samferdselspolitiske sak de siste tiårene; Veipakke Harstad; gjennom valg av pakkeløsning, valg av finansiering, valgkamp og omkamp. Harstad Venstres årsmøte har 21.01.12 behandlet Veipakke Harstad og prioriteringer inn til Nasjonal Transportplan, og har med dette følgende uttalelse:

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Harstad Venstre har hatt en lang vei å gå i Harstads største samferdselspolitiske sak de siste tiårene; Veipakke Harstad; gjennom valg av pakkeløsning, valg av finansiering, valgkamp og omkamp. Harstad Venstres årsmøte har 21.01.12 behandlet Veipakke Harstad og prioriteringer inn til Nasjonal Transportplan, og har med dette følgende uttalelse:

Harstad Venstre var aldri partiet som først og fremst gikk til valg på vårt standpunkt i veipakkesaken, men Venstre støttet utfra daværende kunnskap og situasjon en annen veipakkeløsning uten tunnel, en trinnvis utbygging og således unngåelse av bompenger i Harstad. Dette sto også i vårt program før kommunestyrevalget høsten 2011, og lå til grunn for vårt standpunkt ved kommunestyrets behandling av saken desember 2011.

Harstad Venstres medlemmer har, som ofte ellers i partiet med størst takhøyde, vært delt i denne saken. De siste ukers mange innspill har også bekreftet at våre velgere har vært delt i denne saken, og at mange også av våre velgere har snudd. Harstad Venstre tror det er økt kunnskap om veipakken, og økt kunnskap om konsekvensen av å si nei til veipakken som har gitt denne endringen både i partiet og blant velgere. Harstad Venstre har gjennom Statens Vegvesens utspill måttet erkjenne at en trinnvis utbygging synes umulig og usannsynlig, og videre veiutbygging i Harstad kun synes mulig gjennom Veipakke Harstad med dermed statlig støtte samt bompenger som finansiering. Harstad Venstre har med dette som bakteppe revurdert også vårt standpunkt i saken.

For å sikre Harstad og Harstads innbyggere 30km fortau og gang- og sykkelstier, et bedret kollektivtilbud, mer flyt i trafikken med syv nye rundkjøringer og tunnel vil Harstad Venstre gå inn for gjennomføring av en bompengefinansiert Veipakke Harstad.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**