Nytt styre i Alsthahaug Venstre

Årsmøtet i Alstahaug Venstre valgte i kveld nytt styre. Frode Bjørgo fortsetter som leder. Inger Hansen og Kristian Johnsen er valgt til nye styremedlemmer. Les hele pressemeldingen ved å klikke deg videre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Pressemelding:

Nytt styre i Alstahaug Venstre

Frode Bjørgo er valgt til leder i Alstahaug Venstre. Inger Hansen og Kristian Johnsen er valgt til nye styremedlemmer.

– Alstahaug Venstre ønsker å få flere kvinner med i politikken lokalt. Nå har vi tre dyktige damer i styret; Hanne Nora Nilssen som sekretær og varaordfører, Oddrun Iversen som nestleder og Inger Hansen som styremedlem. Ved valget i fjor hadde Alstahaug Venstre over 60 % kvinneandel på sin liste. Slik var vi et sjeldent unntak fra det generelle forgubbingsmønsteret vi ser i lokalpolitikken i regionen. Jeg er derfor glad for at det nye styret fører denne arven videre med 50-50 fordeling av menn og kvinner, sier leder, Frode Bjørgo.

Bjørgo sier det var naturlig at Inger Hansen ble valgt inn i styret ettersom hun er en av partiets tre representanter i kommunestyret. Men han er også glad for at Kristian Johnsen fikk plass i styret på partiets årsmøte mandag.

– Kristian har lenge vært på vår ønskeliste, og nå gleder vi oss til å nyte godt av hans kompetanse innen havbruk og annen næringsutvikling. Vi har unike muligheter i regionen nå, men vi må sørge for at vi ikke satser ensidig på olje og gass. Havbruk, landbruk, forskning og reiseliv er eksempler på andre næringer som bidrar til at vi har flere bein å stå på i årene framover. Til sammen blir det nye styret et godt team med høy og bred kompetanse, sier Bjørgo.

Styret i Alstahaug Venstre består nå av:
Frode Bjørgo (leder), Oddrun Iversen, Inger Hansen, Hanne Nora Nilssen, Kristian Johnsen og Jarl Høberg.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**