Temamøte om bærekraftig byutvikling

Byutviklingsgruppa i Trondheim Venstre har invitert professor Dag Kittang, Institutt for byforming og planlegging ved NTNU, og prosjektleder Henning Lervåg i Miljøpakken, for å snakke om hvordan god arealplanlegging kan løse miljøutfordringer og framtidige transportbehov.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Hvordan utvikles en by på en måte som både tar hensyn til miljøet og som legger til rette for et bedre kollektivtilbud? Trondheim Kommune skal utarbeide ny arealplan til våren, og Trondheim Venstre har invitert to innleggsholdere som skal snakke om forholdet mellom fortetting, miljøvennlighet og framtidige transportbehov: Sivilarkitekt, professor Dag Kittang ved Institutt for byforming og planlegging ved NTNU, og prosjektleder Henning Lervåg i Miljøpakken, Trondheim Kommune.

Møtet er åpent for alle. Velkommen!

Temamøte: Bærekraftig Byutvikling?
Tid og sted: Onsdag 8. februar 2012 kl. 19-22, i Venstres lokaler i Vår Frue gt. 4 (2. etg.)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**