Den gode Solabarnehagen?

Venstre mener at det er mange gode intensjoner i kvalitetsplanen “Den gode Solabarnehagen”, men etterlyser likebehandling av private og offentlige barnehager.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Formannskapet vedtok tirsdag kvalitetsplanen «Den gode Solabarnehagen». Det foregår mye og viktig arbeid i barnehagesektoren, og en av de viktigste bidragsyterne i forhold til videreutvikling og variasjon i barnehagetilbudene, er det arbeid som utføres av private barnehager.

Sola Venstres hovedinnlegg i forbindelse med diskusjonene rundt kvalitetsplanen, knyttet seg derfor til en av grunnverdiene som planen skal støtter opp om. «Den gode Solabarnehagen» slår fast under «Tilsyn og likebehandling» at man «som kommune skal sørge for at alle brukere behandles likt enten det er i mellom de kommunale barnehagene eller mellom de kommunale og ikke-kommunale barnehagene».

Barnehage

Foto: stock.xchng

Dette blir stående i sterk kontrast til det innlegg representanter fra Kornberget-, samt Sola barnehage la frem for «Utvalg for oppvekst» forrige uke. Der fremkommer det at private barnehager fremdeles forskjellsbehandles i forhold til driftstilskudd per barn. Barn som har plass i kommunale barnehager får mer i driftstilskudd enn hva situasjonen er for barn i private barnehager.

Slik Sola Venstre ser det, er ikke dette likebehandling. Sola Venstre mener at en slik ordning tenderer mot forskjellsbehandling som er satt i system og således blir deler av det som skal være en god kvalitetsplan for Solabarnehagene bare tomme ord.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**