Møter seg selv i bussdøra

Høyres Runde Grundekjøn og Kevin Lund Hansen fra FpU har den siste tiden klaget sin nød over kollektivtilbudet generelt og skolebusstilbudet spesielt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Grønn Ruter-buss i Lillestrøm.

Foto: Christoffer Biong

Det er flott, fordi det er sant at kollektivtilbudet i Fredrikstad er langt under pari. Det som ikke er fullt så flott er at Høyre og Fremskrittspartiet på fylkestinget, hvor bevilgningene til kollektivtrafikken gis, ikke akkurat er av samme oppfatning.

Østfold Venstre øker i sitt alternative fylkesbudsjett for 2012 bevilgningene til kollektivtrafikk med 8 millioner kroner sammenliknet med Høyre og Frps forslag. Det var faktisk så vanskelig å få Høyre og Frp med seg på å prioritere kolllektivtrafikk at Venstre så seg nødt til å stille eget alternativt budsjett, istedenfor å samarbeide med Høyre og Frp. Situasjonen hos AP og kompani i fylkestinget er ikke bedre, og vi la inn 7,2 millioner mer til kollektivtrafikk enn det sittende styringsflertallet.

All ære til alle som jobber for et bedre kollektivtilbud i Østfold og i Fredrikstad, men det må være en viss sammenheng mellom ord og handling for at politikere skal kunne tas seriøst. Kanskje Fredrikstad Høyre og Fredrikstad FpU skal ta seg en busstur sammen med eget partis representanter på fylkestinget? Så slipper de å møte seg selv i bussdøra ved neste korsvei.

Per E. Braseth-Ellingsen
Leder Fredrikstad Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**