Innherred samkommune. Utvidelse av samarbeidsområder

Venstre stiller spørsmål til ordføreren i førstkommende kommunestyre om utvidelse av samarbeidet med Levanger kommune. Politikerne sa før jul at det ikke er aktuelt å slå sammen kommunene. Venstre ønsker mer samarbeid med Levanger, men foreløpig innenfor samkommunen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Verdal og Levanger kommune har helt siden 01.01.2004 samarbeidet i Innherred samkommune. I dag er det ca. 120 årsverk tilknyttet de områdene som er lagt til Samkommunen og ca. 7 % av Verdals budsjett.

Det forventes at samkommune i løpet av året vil bli lovfestet som organisasjonsform.

I forbindelse med Samhandlingsreformen har begge kommunene felles samhandlingskoordinator gjennom ISK. Det er også ansatt felles Frisklivskoordinator, mens frisklivssentral etableres særskilt i begge kommunene.

Samhandlingsreformens formål er å sikre en framtidig helse- og omsorgstjeneste som både svarer på pasientenes behov for koordinerte tjenester, større innsats på helsefremmende og forebyggende tiltak, og som også svarer på de store samfunnsøkonomiske utfordringene.

Regjeringen oppfordrer kommunene om samarbeid for å oppnå de mål som er satt.

Spørsmål:

1. Hva gjøres i Verdal kommune med tanke på utvidelse av samarbeid innenfor samkommunen?

2. Med bakgrunn i utfordringene som kommunen står overfor etter at samhandlingsreformen trådte i kraft, vil ordføreren bidra til en brei politisk deltakelse i vurderingene om utvidelse av samarbeidet med Levanger kommune i ISK?

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**